OFERTA

  • projekty budowlane budynków użyteczności publicznej, mieszkalnych jedno i wielorodzinnych, przemysłowych, magazynowych, gospodarczych;

  • adaptacje projektów typowych;

  • sprzedaż projektów gotowych;

  • kompleksowa obsługa inwestycji (od projektu wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, uzyskaniem pozwolenia na budowę, po nadzór inwestorski i oddanie budynku do użytkowania);

  • kosztorysy inwestorskie, ofertowe, przedmiary, specyfikacje;

  • nadzór autorski i inwestorski;

  • kierowanie robotami budowlanymi;

  • sporządzanie certyfikatów energetycznych budynków;

  • doradztwo techniczne